Spy x Family Season 2
Spy x Family Season 2

Spy x Family Season 2

SPY×FAMILY Season 2
Status Ongoing
  • Released 2023
  • Type Fall 2023 Anime

    Synopsis Spy x Family Season 2

    Second season of Spy x Family.

    Share