Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shiteita.
Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shiteita.

Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shiteita.

Status: Ongoing
  • Released Genre: Comedy, Fantasy, Mahou Shoujo, Romance, Shounen
  • Type Summer 2024 Anime

    Share